Vakcíny a očkování

Mezinárodní očkovací průkaz

Součástí cestování do některých oblastí je očkování a záznam o jeho provedení v mezinárodně platném a uznávaném průkazu. Tato očkování při cestách do zahraničí provádějí specializovaná pracoviště – střediska očkování a cestovní medicíny. V průkazu jsou zaznamenána data nejen o povinném očkování, ale na žádost je možné do průkazu zapsat i data o pravidelném a doporučeném očkování  vzhledem k tomu, že údaje o očkování jsou vyžadovány některými státy při vstupu na jejich území nebo při dlouhodobějším pobytu.


Mezinárodní očkovací průkaz se skládá ze dvou částí (dokumentů):

1.Certifikát o platném očkování nebo profylaxi, který je specifikován v posledním znění Mezinárodního zdravotního řádu (IHR, International health regulations, v anglickém jazyce, stránky WHO). Forma vyplnění Certifikátu je striktně určena: záznam v Certifikátu je neplatný, pokud jsou údaje chybné nebo nevyplněné, případně obsahují škrty, dodatky, přepisování, mazání apod.

2. vlastní Mezinárodní očkovací průkaz

Záznamy o provedeném očkování v obou částech Mezinárodního očkovacího průkazu musí být vyplněny v angličtině nebo ve francouzštině.

Žlutá zimnice je jedinou infekční nemocí, proti které musí být cestovatel povinně očkován při cestách do endemických oblastí. Pozor! Očkování je vyžadováno i při tranzitu v oblasti s výskytem žluté zimnice!
Záznam o očkování proti žluté zimnici musí splňovat následující: jméno a postavení lékaře, který očkování aplikoval, název a šarži očkovací látky a přesné datum očkování. Platnost očkování.

Kromě toho (nad rámec požadavků IHR) je vyžadováno u poutníků do Mekky očkování proti meningokokové meningitidě tetravalentní vakcínou.

 

MEZIN_ockovaci_prukaz.JPG

Mezinárodní očkovací průkaz vám vystaví například centra cestovní medicíny nebo očkovací centra.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Revize textu dne 4.9.2019