Vakcíny a očkování

O dětské přenosné obrně – Víte, že následky onemocnění dětskou obrnou se mohou projevit s mnohaletým zpožděním?

Je nutné si uvědomit, že žádné očkování nás nechrání celoživotně. Proto WHO doporučuje přeočkování při cestách do zemí s výskytem polioviru.


Poliomyelitida (dětská přenosná obrna) je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které může způsobit celoživotní ochrnutí i smrt. Tento virus se přenáší z člověka na člověka fekálně-orální nebo orálně-orální cestou.

Většina infekcí poliovirem probíhá bez příznaků a pouze u jedné z 200–300 nakažených osob se vyvine závažná forma onemocnění, která vyvolává ochrnutí. Infekce poliovirem, u nichž se neprojeví žádné příznaky, zůstanou většinou neodhaleny a nediagnostikovány. Nicméně lidé, kteří mají neparalytickou bezpříznakovou formou, jsou infekční pro své okolí; ještě několik týdnů vylučují poliovirus stolicí a sliznicemi úst a nosu. Tito lidé mohou nakazit další jedince, u kterých se může vyvinout závažná forma tohoto onemocnění.

Poliovirus se stále ještě vyskytuje v v řadě zemí: Pákistán Afghánistán, Nigérie Kamerun, Etiopie, Rovníková Guinea, Irák, Somálsko a Sýrie. Zavlečení polioviru z těchto zemí by mohlo způsobit závažné epidemie.

Je nutné si uvědomit, že žádné očkování nás nechrání celoživotně. Proto WHO doporučuje přeočkování při cestách do zemí s výskytem polioviru.

Očkování proti přenosné dětské obrně zabrání onemocnění a také případným pozdním následkům, postpoliomyelitickému syndromu (PPS) nebo progresivní postpoliomyelitické muskulární atrofii (PPMA).

Podle statistik WHO (Světová zdravotnická organizace) žije v současné době na světě asi 12 milionů lidí, kteří mají větší či menší následky po prožité poliomyelitidě.

Mezi hlavní symptomy PPS patří zejména nadměrná únava, svalová slabost, bolest svalů a kloubů, vazovagální synkopy (VVS), poruchy spánku, přecitlivělost k chladu a bolesti, potíže s polykáním a dýcháním.

Symptomy PPS se mohou objevit neočekávaně, po 15 i 30 letech (rozmezí od 8 do 71 let) po primárním onemocnění, až v 75 % po paralytické formě a ve 40 % po neparalitické formě onemocnění. První příznaky PPS se obvykle objevují ve věku 35 až 60 let.

Mezi známé osoby s PPS patřil například spisovatel science fiction Arthur C. Clark, který onemocněl dětskou obrnou v roce 1962; ve 45 letech. První známky PPS se u něj objevily v roce 1988. Další byl 32. americký prezident F. D. Roosewelt.

Situace v ČR: Z článku doc. MUDr. Miluše Havlové, CSc. „Problematika postpoliomyelitického syndromu“, www.solen.cz Interní medicína pro praxi 2002/11

„S akutní formou dětské obrny se u nás od r. 1960, kdy byla zahájena vakcinace Sabinovou vakcínou, naštěstí nesetkáváme. Nicméně v ČR žije ještě téměř 10 000 tisíc starších lidí, kteří v mládí prodělali poliomyelitidu, a jejichž zdravotní stav se může z nejrůznějších důvodů zhoršovat. V rámci diferenciální diagnózy je zapotřebí zvážit u nich vždy i možnost rozvíjejícího se postpoliomyelitického syndromu.“

Více informací lze nalézt na stránkách Asociace polia: http://www.polio.cz/odborne-texty/ , která sdružuje osoby s PPS v České republice.

 

Zajímavá videa k tématu boje s dětskou obrnou:

The Polio Crusade [1]

https://www.youtube.com/watch?v=XP2iUz4JzMY

The Polio Crusade [2]

https://www.youtube.com/watch?v=FjIgaswKh60

The Polio Crusade [3]

https://www.youtube.com/watch?v=wegY13xbdi0

The Polio Crusade [4]

https://www.youtube.com/watch?v=eTSM7daxnxs