Vakcíny a očkování

Očkovací kalendář na stránkách ECDC. Vaccine Scheduler on ECDC webpage

Byl aktualizován očkovací kalendář na webu ECDC dle legislativy platné v ČR od 1.1.2018.


Očkovací kalendář na stránkách ECDC. Vaccine Scheduler on webpage of ECDC.

Aktualizace ve spolupráci s Oddělením EPI CEM, SZÚ, březen 2018.