Vakcíny a očkování

Platnost očkování proti žluté zimnici

Pozměňující doplněk k  International Health Regulations (2005) – Mezinárodním zdravotnickým předpisům , Článek 7 (žlutá zimnice). Doba ochrany po provedeném očkování proti žluté zimnici a platnost potvrzení o provedeném očkování je prodloužena na celý život očkovaného.


Žlutá zimnice je jediná nemoc uvedená v IHR (2005), proti které může být vyžadováno očkování cestovatelů jako podmínka pro vstup do země za určitých podmínek a vstup do země nemusí být umožněn bez certifikátu o provedeném očkování.

V květnu 2014 bylo doporučeno odborníky WHO ze Strategic Advisory Group Experts (SAGE) na základě vědeckých poznatků prodloužit dobu ochrany po očkování jednou dávkou očkovací látky proti žluté zimnici na celý život.

Pozměňující doplněk k Článku 7 International Health Regulations (2005) vstoupil v platnost 11. 7. 2016.

V souvislosti s mezinárodním cestováním pozměňující doplněk ke Článku 7 mění dobu platnosti mezinárodního certifikátu o očkování proti žluté zimnici, délka ochrany po provedeném očkování proti žluté zimnici se prodlužuje z 10 let na ochranu doživotní. Od 11. 7. 2016 nesmí být od mezinárodních cestovatelů vyžadována revakcinace nebo podání posilovací dávky jako podmínka pro vstup do země, bez ohledu na datum, kdy bylo osvědčení o očkování proti žluté zimnici vydáno.

 

Revidovaný text Článku 7 a nejčastější otázky a odpovědi viz:

http://www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf?ua=1