Publikace a aktivity pracovníků Centra epidemiologie a mikrobiologie

Očkování a jeho rizika

Článek pro časopis Farmakoterapeutické informace, č. 7-8/2017, vydává SÚKL.

Článek „Očkování a jeho rizika“  zpracovala MUDr. Zdenka Manďáková a byl publiková článek v časopise Farmakoterapeutické informace.
Na webových stránkách SZÚ je zveřejněn se souhlasem redakční rady FI.