Publikace a aktivity pracovníků Centra epidemiologie a mikrobiologie

Odkaz na odborné publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech věnujících se zejména problematice infekčních nemocí a očkování

Publikace.