Publikace a aktivity pracovníků Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ týkající se problematiky očkování

Chřipka zabíjí

Rozhovor Ludmily Hamplové věnovaný komplexní problematice chřipky a významu očkování s MUDr. Janem Kynčlem pro časopis Téma č. 49/2017