Vakcíny a očkování

Světový summit k očkování

12. září 2019 se konal v Bruselu Global Vaccination Summit, pořádaný Evropskou Komisí ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací.


Glabal_Vaccination_Summit.jpg

Záznam jednání je možné shlédnout na:

https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_cs

OČKOVÁNÍ EVROPSKÝ A SVĚTOVÝ PROBLÉM