Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání

Národní individuální spotřeba potravin v ČR - NISP 26

Po 20 letech v roce 2023 začíná studie spotřeby potravin pro populaci ČR, hodnocení nutriční popis, expozici a hodnocení zdravotní rizik. Vychází z Akčního plánu, “Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030” (je to bod 4.2._1).

Stanovení obvyklé spotřeby potravin se stanovení u 6 různých populačních skupin v ČR na úrovni 500 – 1000 potravin („jak jezeno“ a jak nakupováno). Skupiny osob mají minimální počty:

  • Batolata 1-2 roky (280 M+F)
  • Děti 3-9 let (400 M+F)
  • Dospívající 10-17 let (400 M+F)
  • Dospělí 18-64 let (1000 M+F)
  • Senioři 65-74 let (400 M+F)
  • Vegetariáni 1-74 let (4-10% (?) M+F)

Analýza výsledků studie umožní detailní „denní“ pohled na různé populační skupiny, podle věku, pohlaví a dalších faktorů.

Celkový počet respondentů bude min. 2740 mužů a žen ze všech krajů ČR.

Sběr dat bude rovnoměrný během roku (12 měsíců) ve všech dnech v týdnu.

Metoda záznamu bude „food record“. Pracovat se bude dva nezávislé dny (metodika EFSA, 2014).

Sběr dat smluvně zajistí agentura INBOOX CZ, s.r.o. Studii zajišťuje Státní zdravotní ústav Praha (CZVP Brno), pro MZ ČR.

Předpokládá se krátká pilotní studie v dubnu 2023. Sběr dat začne v květnu 2023. Data se ukončí v polovině roku 2024. Data se budou pak zpracovávat podle metodiky EFSA (kódování pro CZ/EU). Předpokládá se cca asi 300-400 tisíc záznamů. Zpracování výsledků, včetně popisu v tabulkách, se očekává koncem roku 2025/26.

prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZÚ, 20.2.2023

Infografika NISP26 (1.4.2023)