Monitoring hluku

Odborné zprávy monitoringu hluku

 Odborná zpráva za rok 2021 (939,75 KB)

 • porovnání obtěžování a rušení spánku v monitorovaných lokalitách se vztahy dávka-účinek publikovanými v zahraničí
 • vliv orientace oken na obtěžování a rušení spánku

 Odborná zpráva za rok 2020 (984.66 KB)

 • metodika a průběh dotazníkového šetření „Hluk a zdraví“ v roce 2020
 • hodnocení výsledků dotazníkového šetření se zaměřením na ukazatele odezvy na hluk, opatření proti hluku a účinnost těchto opatření

 Odborná zpráva za rok 2019 (3.01 MB)

 • výsledky měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2019 a hodnocení vývoje hluku

 Odborná zpráva za rok 2016 (662,67 KB)

 • vývoj hluku ve sledovaných lokalitách měst – hlukový ukazatel pro den Ld  a pro večer Lv
 • ohraničení monitorovaných lokalit

 Odborná zpráva za rok 2015 (1,77 MB)

 • vývoj hluku ve sledovaných lokalitách měst – hlukový ukazatel pro noc Ln

 Odborná zpráva za rok 2014 (2,56 MB)

 • vývoj hluku ve sledovaných lokalitách měst – hlukový ukazatel pro den-večer-noc Ldvn

 Odborná zpráva za rok 2013 (2,50 MB)

 • hodnocení vnímání změn hlučnosti obyvateli sledovaných lokalit pomocí ukazatelů odezvy

 Odborná zpráva za rok 2012 (218,93 KB)

 • hodnocení dotazníkového šetření Hluk a zdraví 2007 – vztah mezi obtěžováním hlukem a výskytem vybraných onemocnění

 Odborná zpráva za rok 2011 (608,32 KB)

 • výsledky měření hluku v roce 2011
 • hodnocení trendů vývoje hluku v období 1994–2011

 Odborná zpráva za rok 2010 (647,47 KB)

 • výsledky akustických studií v lokalitách v Havlíčkově Brodě, Praze a Znojmě, srovnání s výsledky měření
 • zhodnocení expozice hluku u respondentů dotazníkového šetření v mapovaných lokalitách

 Odborná zpráva za rok 2009 (663,01 KB),   příloha (9,18 MB)

 • výsledky měření hluku v roce 2009
 • hodnocení tendů vývoje hluku v období 1994-2009
 • hodnocení expozice hluku u respondentů dotazníkového šetření

 Odborná zpráva za rok 2008 (494,07 KB)

 • souhrnné hodnocení výsledků měření hluku v monitorovaných lokalitách v letech 1994 až 2006
 • hodnocení výsledků dotazníkového šetření „Hluk a zdraví“ se zaměřením na zdravotní stav, podmínky bydlení a pracovní podmíny
 • výsledky dokumentace monitorovaných lokalit

 Odborná zpráva za rok 2007 (732,47 KB)

 • metodika a průběh dotazníkového šetření v roce 2007
 • hodnocení výsledků dotazníkového šetření „Hluk a zdraví“ se zaměřením na demografickou a socioekonomickou charakteristiku souboru, obtěžování a rušení spánku hlukem
 • výsledky sociologického výzkumu Institutu pro studium zdraví a životního stylu ve vztahu k hluku

 Odborná zpráva za rok 2005 (352,92 KB)

 • výsledky měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2005 a jejich hodnocení, srovnání výsledků s legislativou platnou v roce 2005

 Odborná zpráva za rok 2004 (459,97 KB)

 • hodnocení výsledků měření hluku v monitorovaných lokalitách v roce 2004