Zdraví a životní prostředí

Ionizující záření

Všichni jsme vystaveni ionizujícímu záření přirozeného i umělého původu. Konkrétní úroveň nebo dávka ozáření závisí na tom, kde žijeme, jakou vykonáváme práci, co jíme a pijeme, a jaké zdravotní výkony jsme podstoupili. Lidé jsou vystaveni ionizujícímu záření ze země (gama záření), z kosmu, při lékařském vyšetření apod., avšak v průměru téměř polovina celkové dávky záření, kterou člověk přijme, pochází z radonu v budovách. 

Problematikou ionizujícího záření v životním prostředí se zabývá Státní ústav radiační ochrany – SÚRO. Na svých stránkách SÚRO publikuje rady obyvatelstvu, jak snížit svoji expozici radonu v budovách, jak zjistit jeho koncentraci v domě nebo jak postupovat při stavbě nového domu. Naleznete tam řadu dalších užitečných informací, např. mapy republiky s hodnotami výskytu radonu v geologickém podloží, výsledky monitoringu koncentrací radionuklidů v ovzduší, pitné vodě a potravinách a v dalších složkách životního prostředí.

Podrobné informace a rady jak se chránit před ionizujícím zářením najdete v češtině na www stránkách Mezinárodní Agentury pro Výzkum Rakoviny v rámci Evropského kodexu proti rakovině ZDE.