Kvalita vody

Znečištěná pitná nebo koupací voda v rozvinutých zemích sice nepatří mezi hlavní příčiny onemocnění (na rozdíl od zemí rozvojových), přesto nelze toto riziko podceňovat, jak dosvědčují známé epidemie a otravy i z mnoha vyspělých států. S postupujícím poznáním jsou navíc objevovány stále nové látky a organismy, kterým je nutné věnovat pozornost.