Půda

Půda jako nejsvrchnější část zemské kůry je tvořena směsí minerálních součástí, odumřelé organické hmoty a živých organismů. Její vztah ke zdraví člověka je dán jejím složením z hlediska fyzikálního, chemického a biologického. Je životním prostředím půdních organismů a zdrojem potenciálně rizikových látek. Jednou z mnoha nezastupitelných funkcí půdy je skutečnost, že je základním článkem potravního řetězce a substrátem pro růst rostlin. Proto je nadmíru důležitá hygienická ochrana půdy před nadměrným znečištěním jak látkami organické povahy, patogenními mikroorganismy, látkami toxické povahy a podobně.