Aktuality

Nemocných chřipkou opět přibylo, potvrzuje se předpoklad druhé vlny onemocnění

06. března 2023 | Autor: Tisková zpráva

V 9. kalendářním týdnu roku 2023 se situace ve výskytu akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) významně nezměnila, došlo k mírnému zvýšení nemocnosti o 0,7 % a celková nemocnost je na úrovni 1422 na 100 000 obyvatel. V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) se ale nemocnost zvýšila poměrně výrazně, o více než 18 % (18,1 %).  Potvrzují se tak předpoklady, že ČR do jisté míry kopíruje vývoj v dalších evropských zemích a chřipka navázala na prosincovou epidemii plynule druhou vlnou. 

Nemocnost akutními respiračními infekcemi

Nemocnost akutními respiračními infekcemi v 9. týdnu 2023.

 „Vzestup celkové nemocnosti akutními respiračními infekcemi se týká především dospělých ve věku 25-64 let. Není ale nijak výrazný, u celkové nemocnosti jde o posun zhruba o jedno procento. Nejvyšší nemocnost je nadále v Pardubickém a Jihomoravském kraji. Odlišný vývoj pozorujeme v kategorii chřipkových onemocnění, kde se vzestup celkové nemocnosti blíží 

20 procentům a nejvíce nemocných přibylo mezi dospělými ve věku 25 let a více. Kopírujeme tak pomyslnou druhou vlnu chřipky, vyvolanou především viry chřipky typu B, která se projevuje i jinde v Evropě. Lze očekávat, že v řádu několika týdnů i tato druhá vlna pomine, nejde o nic výjimečného,“ vysvětluje MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 3. 3. 2023 hlášeno celkem 291 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž ve 106 případech došlo k úmrtí.

„Ve většině krajů se vyskytují epidemická ohniska respiračních onemocnění. Původcem jsou nejen viry chřipky, ale též virus SARS-CoV-2 a další respirační viry,“ uzavírá doktor Jan Kynčl.

Tabulky nemocnosti dle jednotlivých krajů jsou přílohou této tiskové zprávy.