Tiskové zprávy

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)

15. září 2022 | Autor: admin-szu

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Byla vydána nová zpráva za ČR 2021. Vydalo ho MZe ČR.

 

Z celkového počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2021 se České republiky týkalo celkem 372 oznámení.

Z celkového počtu 372 oznámení bylo v roce 2021 Českou republikou přijato 309 oznámení (83 %) a 63 oznámení (17 %) bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu. V roce 2021 nebylo ČR odesláno do systému RASFF žádné oznámení týkající se kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí.

V roce 2021 bylo přijato nejvíce oznámení (309) týkající se ČR za dobu posledních 10 let.

 

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Byla vydána nová zpráva za ČR 2021. Vydalo ho MZe ČR.

Z celkového počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2021 se České republiky týkalo celkem 372 oznámení.

Z celkového počtu 372 oznámení bylo v roce 2021 Českou republikou přijato 309 oznámení (83 %) a 63 oznámení (17 %) bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu. V roce 2021 nebylo ČR odesláno do systému RASFF žádné oznámení týkající se kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí.

V roce 2021 bylo přijato nejvíce oznámení (309) týkající se ČR za dobu posledních 10 let.

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 14. 9. 2022