53. Jednodenní odborná konference na téma STERILIZACE, DEZINFEKCE, DESINSEKCE, DERATIZACE

26. září 2023 | Autor: Marián Juskanin

53. Jednodenní odborná konference na téma STERILIZACE, DEZINFEKCE, DESINSEKCE, DERATIZACE

53. Jednodenní odborná konference na téma STERILIZACE, DEZINFEKCE, DESINSEKCE, DERATIZACE

2901 Tuto událost si zobrazilo 2901 lidí.

Název akce: STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

Určení (cílová skupina): pracovníky z řad OOVZ, SZÚ, laboratoří a výkonných pracovníků v DDD

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha (velká posluchárna v budově č. 11)

Datum konání: 13. 12. 2023 v 10.00 hod

Odhad počtu účastníků: cca 80

Odborný garant: MUDr. Jana Kozáková

Vedoucí akce: Ing. Jan Urban, Ph.D.

Náplň: Novinky ve sterilizaci a dezinfekci;Testování účinnosti přípravků určených pro dezinfekci ploch a povrchů v oblasti zdravotnictví; Dezinfekce textílií;Prblémy s plastovými kontejnery v ochranné deratizaci; Principy bezpečné a udržitelné deratizace v České republice; Představení a první výsledky projektu „Klíšťata ve městě“; Druhy štěnic ve střední Evropě a rizika s nimi spojená; Účinnost alternativních repelentních přípravků proti komárům.

Výše účastnického poplatku: 968,- Kč (certifikát). Platba bankovním převodem na č.účtu 1730101/0710, variabilní symbol 1117207 nebo v den konání v pokladně SZÚ, bud.15. Pro případné platby ze zahraničí (např. ze Slovenska) je nutný IBAN: CZ31 0710 0000 0000 0173 0101, popř. SWIFT: CNBACZPP.

Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání (počet kreditů): ČLK

Program

 

Datum a čas

13. 12. 2023 @ 10:00 pro
13. 12. 2023

Sdílet s přáteli