94. konzultační den CHPPL – Oddělení hygieny práce

25. května 2023 | Autor: Dava Havlová

94. konzultační den CHPPL – Oddělení hygieny práce

590 Tuto událost si zobrazilo 590 lidí.
který se koná dne 15. června 2023
v SZÚ, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11
a zároveň bude vysílán online na platformě ZOOM

 

Fyzikální faktory práce

Program
10:00–10:10 Zahájení
(Lipšová V., SZÚ)
10:10–10:50 Návrh změn v hygienické legislativě v oblasti tepelné a chladové zátěže. Info o EPBD4
(Prokšová Zuská L., SZÚ)
10:50–11:15 Ionizace vzduchu a její využití pro zdraví
(Lajčíková A., SZÚ)
11:15–11:45 Analýza vlivu tepelné izolace oděvu pracovníků v čistých prostorech
(Konečná K., FSV ČVUT Praha)
11:45–12:10 Dotazy – tepelná, chladová zátěž. Dotazy z chatu.
(Prokšová Zuská L., SZÚ)
12:10–12:50 Přestávka na oběd
12:50–13:30 Hodnocení rizik a standardizace nanomateriálů
(Drbohlavová J., VUT Brno)
13:30–14:00 Azbest v pracovním prostředí
(Pekařová L., SZÚ)
14:00–14:20 Souhrnná diskuze, dotazy z chatu, závěr.

 

Vedoucí akce: Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Odborný garant akce: MUDr. Vladimíra Lipšová

Kontaktní osoba: Dana Havlová, e-mail: dana.havlova@szu.cz

 

V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.
Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK a podle § 5 odst. 3 Stavovského předpisu č. 16 za účast náleží 5 kreditů.
Lékařům, kteří mají ve Vzdělávacím portálu ČLK zřízeno své kreditové konto budou kredity připsány automaticky. K tomu je potřeba, aby v přihlášce vyplnili svoje ČLK ID.

Účastnický poplatek za prezenční i online účast 968 Kč (800 Kč+168 Kč DPH) lze zaplatit bankovním převodem na BÚ č. 1730101/0710, v.s. 1114425 (jméno účastníka uveďte do poznámky) nebo v pokladně SZÚ v budově č. 15.

 

MUDr. Vladimíra Lipšová
vedoucí CHPPL SZÚ

 

94.KD_program

 

 

Datum a čas

15. 06. 2023 @ 10:00 pro
15. 06. 2023 @ 14:30
 

Datum ukončení registrace

12. 06. 2023

Sdílet s přáteli