Laboratorní diagnostika mykobakterií – jednodenní odborná konference (konzultační den)

17. února 2023 | Autor: admin-szu

Laboratorní diagnostika mykobakterií – jednodenní odborná konference (konzultační den)

1343 Tuto událost si zobrazilo 1343 lidí.

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu

si Vás dovoluje pozvat na

jednodenní odbornou konferenci (konzultační den)

Laboratorní diagnostika mykobakterií

Datum a místo konání: 24. března 2023 od 9.30 hodin

ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 49/48, Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

PROGRAM

  1. V. Dvořáková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav): Seznámení s aktuální situací v NRL pro mykobakterie; technické a odborné zajištění metodik; vzor žádanky; EHK (90 minut)
  2. Diskuse k bloku 1
  3. J. Amlerová, Ph.D.: Aktuální informace k diagnostice mykobakteriálních onemocnění (20 minut)
  4. K. Szpaková: Epidemiologická situace tuberkulózy (30 minut)

DISKUSE K DOPOLEDNÍM BLOKŮM

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:00 -13:00

  1. Jarmila Hnilicová, Ph.D.: Výzkum regulačních RNA u mykobakterií (30 minut)
  2. Michaela Horníková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav): Rychle a přesto spolehlivě: potenciál celogenomového sekvenování jako rutinního nástroje pro stanovení citlivosti u kmenů M. tuberculosis (30 minut)
  3. Matúš Dohál, Ph.D.: Využitie celogenómového sekvenovania v diagnostike a manažmente infekčných ochorení (40 min)
  4. V. Dvořáková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav): Využití PhyResSE při analýze WGS dat – rychle, jednoduše a zadarmo! (30 min)
  5. V. Dvořáková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav): Priority NRL pro mykobakterie pro rok 2023/2024 (30 minut)

 

ZÁVĚREČNÁ DISKUSE, PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC V 16:00 HODIN

 

Vedoucí akce: Ing. Věra Dvořáková, Ph.D.                         

Odborný garant: MUDr. Jana Kozáková

Poplatek 968 (včetně DPH) Kč. Platba převodem – č.ú.: 1730101/0710, VS: 1116104, do poznámky uvést jméno účastníka nebo v den konání v pokladně SZÚ bud. 15.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.

Program 

Sdílet s přáteli