XXVII. jednodenní konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“

04. října 2023 | Autor: Marián Juskanin

XXVII. jednodenní konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“

XXVII. jednodenní konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“

1659 Tuto událost si zobrazilo 1659 lidí.

Název akce: XXVII. jednodenní konference (Konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“

Určení (cílová skupina): Parazitologové, pracovníci diagnostických laboratoří, lékaři – infekcionisté, gynekologové, oftalmologové,studenti.

Kvalifikační předpoklady: VŠ, SŠ

Místo konání: Státní zdravotní ústav, budova 11 – Velká posluchárna

Termín konání: 6. prosince 2023 od 9:30 hod.

Odhad počtu účastníků: cca 80-120

Odborný garant: MUDr. Jana Kozáková

Vedoucí akce: RNDr. Petr Kodym, CSc.

Náplň: „Nové poznatky o Toxoplasma gondii a toxoplasmóze, kongenitální toxoplasmóza, toxoplasmóza u imunosuprimovaných osob, oční TOXO, toxoplasmóza v psychiatrii, diagnostika a interpretace výsledků, epidemiologie toxoplasmózy…“

Uzávěrka přihlášek/registrace: Aktivní účast: do 6.11. 2023; pasivní účast-přihláška k udělení certifikátu: do 1.12.2023.

Kontaktní osoba: Blanka Širocká, tel. 267 082 571, blanka.sirocka@szu.cz

Účastnický poplatek: 968,- Kč (certifikát). Platba bankovním převodem na č.účtu 1730101/0710, variabilní symbol 1117116 nebo v den konání v pokladně SZÚ, bud.15.

Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání (počet kreditů): ČLK

Program

Registrace na akci uzavřena.
 

Datum a čas

06. 12. 2023 @ 09:30 pro
06. 12. 2023
 

Datum ukončení registrace

05. 12. 2023

Sdílet s přáteli