Materiály ze seminářů

94. konzultační den CHPPL

Materiály ze semináře, který se konal 15. 6. 2023

Program

Návrh změn v hygienické legislativě v oblasti tepelné a chladové zátěže – Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Ionizace vzduchu a její využití pro zdraví – MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.

Dotazy – tepelná, chladová zátěž – Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Azbest v pracovním prostředí – Mgr. Lenka Pekařová

Analýza vlivu tepelné izolace oděvu pracovníků v čistých prostorech – Ing. Kateřina Konečná