Materiály ze seminářů

94. konzultační den CHPPL

Materiály ze semináře, který se konal 15. 6. 2023

Program

Návrh změn v hygienické legislativě v oblasti tepelné a chladové zátěže (Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.)

Ionizace vzduchu a její využití pro zdraví (MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.)

Dotazy – tepelná, chladová zátěž (Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.)

Azbest v pracovním prostředí (Mgr. Lenka Pekařová)

Analýza vlivu tepelné izolace oděvu pracovníků v čistých prostorech (Ing. Kateřina Konečná)