Materiály ze seminářů

95. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství

Materiály ze semináře, který se konal 14. září 2023

Program

Diisokyanáty na pracovištích I: přehled mezinárodních aktivit  – Mráz J.

Diisokyanáty na pracovištích II: výsledky cíleného SZD 2022  – Dušková Š.

Diisokyanáty na pracovištích III: i) závěry z cíleného SZD 2022, ii) pokus o vysvětlení záhady, iii) předpokládaný další vývoj  – Mráz J.

Bisfenoly v termopapírech: výsledky a závěry z cíleného dozoru 2022  – Sosnovcová J.

Ponaučení z nehod spojených s úniky chloru do ovzduší  – Marek J., Skřehot P.

Hygienická problematika řezných kapalin – Vrtalová M.

Oddělení prvkové analýzy SZÚ, Laboratoř pro analýzu stopových prvků: od tradičních analýz k novinkám  – Žádná K.