Materiály ze seminářů

95. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství

Materiály ze semináře, který se konal 14. září 2023

Program

Diisokyanáty na pracovištích I: přehled mezinárodních aktivit (Mráz J.)

Diisokyanáty na pracovištích II: výsledky cíleného SZD 2022 (Dušková Š.)

Diisokyanáty na pracovištích III: i) závěry z cíleného SZD 2022, ii) pokus o vysvětlení záhady, iii) předpokládaný další vývoj (Mráz J.)

Bisfenoly v termopapírech: výsledky a závěry z cíleného dozoru 2022 (Sosnovcová J.)

Ponaučení z nehod spojených s úniky chloru do ovzduší (Marek J., Skřehot P.)

Hygienická problematika řezných kapalin (Vrtalová M.)

Oddělení prvkové analýzy SZÚ, Laboratoř pro analýzu stopových prvků: od tradičních analýz k novinkám (Žádná K.)