Materiály ze seminářů

96. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství – Chemická bezpečnost na pracovištích

OOPP u přípravků na ochranu rostlin – MUDr. Zdeňka Trávničková, CSc.

Informace o metodických návodech k práci s cytostatiky a s biologickými činiteli – MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

Mgr. Oddělení chemické bezpečnosti a jeho činnost směrem k regulatorním perspektivám – Martin Weiszenstein, Ph.D.

Novinky v nařízení CLP – MUDr. Zdeňka Trávničková, CSc.