Materiály ze seminářů

98. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství

Do kolika let můžeme pracovat? – MUDr. Vladimíra Lipšová
Profesionální onemocnění hlášená v roce 2023ve vazbě na kategorizaci prací – MUDr. Ivan Kučera
Profesionální onemocnění v České republice 2023 – Fenclová, Urban, Havlová, Voříšková, Žofka, Lipšová
Opatření k podpoře zdraví – Mgr. Matyáš Fošum
Podnik podporující zdraví – Ing. Jana Zónová
Podpora zdraví na pracovišti v pracovnělékařských službách – MUDr. Vladimíra Lipšová
Pracovní rehabilitace osob po nemoci a úrazu – Mgr. Petr Džambasov
Vnímání rizik a prevence nemocí – prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Novela zákona č. 373/2011 Sb ., o specifických zdravotních službách – Mgr. Aneta Kovářová