Materiály ze seminářů

Azbest – 2022 – lomy, školy, metodiky

Prezentace ze semináře konaného dne 14. 9. 2022 k metodikám pro měření azbestu ve školách a v lomech ze semináře pro pracovníky odborů HDM a HPL KHS

1. Azbest a zdraví (MUDr. Lipšová)

2. Speciální úkol – Návrh metodiky měření ve školách (B. Kotlík, L. Pekařová)

3. Speciální úkol – Návrh metodiky měření v lomech (B. Kotlík, L. Pekařová)