Materiály ze seminářů

Plísně v bytech – vyšetřování a hodnocení

Materiály ze semináře, který se konal 10. 10. 2023 

Program 

Plísně v bytech (RNDr. Kateřina Klánová, CSc.)

Monitoring plísní ve vzduchu a na površích (Ing. Jana Vrkoslavová, Ph.D., Mgr. Jitka Novotná, Ph.D.)

Novela Vyhlášky č. 6/2003 Sb. a aktualizace Metodického návodu (RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.)

Metody identifikace plísní (Ing. Monika Laichmanová, Ph.D.)

Šetření přítomnosti plísní v kostnici a kryptě kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (Ing. Ivo Šrámek)

Skryté stavební závady jako zdroj plísní v interiéru (MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D.)

Stavební příčiny vzniku plísní a postupy sanace (Ing. Martin Jirků)