SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » InAirQ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

InAirQ

Projekt InAirQ (Indoor Air Quality) je projektem realizovaným v rámci Prioritní osy 3 programu nadnárodní spolupráce financovaného z evropských fondů - Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.


InairQlogo_inairq.jpg

 
ONLINE DOTAZNÍK

Aktuality projektu: I. Seminář InAirQ pro spolupracující školy (Seminář 19. 6. 2017)

Presentovány byly informace získané v rámci předešlých projektu monitorování vnitřního prostředí ve školách (MZSO, Sinphonie), výstupy SWOT analýzy, odevzdaných dotazníků .... a další.

Oficiální "newsletter" projektu: 01-12/201602-07/2017

 

 

Projekt InAirQ (Nadnárodní adaptačních opatření pro integrované řízení kvality vnitřního ovzduší) si klade za cíl popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší na zranitelné populace - dětí a podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v oblasti CE. Bližší viz oficiální informační leták ke stažení a hlavní stránky projektu InAirq.

Hlavním cílem projektu, který je zaměřen na životní prostředí, je zlepšení kvality ovzduší uvnitř škol. Jeho přínosem bude pochopení významu kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách, faktorů, které ji ovlivňují a z toho vyplývajících možností řešení problémů. Na projektu spolupracují zdravotní ústavy a další isntituce celkem pěti evropských zemí, mimo České republiky se jedná o Maďarsko, Polsko, Itálii a Slovinsko.

V průběhu projektu InAirQ bude připravena integrovaná strategie pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve školách a použita, aby se snížilo riziko nepříznivých zdravotních účinků znečištění vnitřního ovzduší na děti. Bude sloužit také k nastavení doporučení pro společné normy CE týkající se odhadu, měření a monitorování kvality vnitřního ovzduší. Akční plány budou nastaveny pro každou zemi partnera projektu a testovány pro lepší řízení a zlepšování kvality vnitřního ovzduší na vybraných školách.

Projekt řídí za Českou republiku Státní zdravotní ústav ve spolupráci s členy Environmental Quality Forum, kde jsou zastoupeni jak odborní pracovníci, tak zástupci státní správy (KHS, ministerstvo školství), lékařské fakulty UK a samosprávy.

Do projektu byly za Českou republiku vybrány základní školy:

Harmonogram měření ve školách (2018)

  1. ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817, Mělník se bude měřit od 26. 2. - do 2. 3. 2018
  2. ZŠ Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6 se bude měřit od 5. do 9. 3. 2018
  3. ZŠ T. G. Masaryka, N. Českého povstání, Praha 6 se bude měřit od 12. do 16. 3. 2018

Další inforrmace a oborné podklady ohledně vnitřního prostředí lze najít na stránkách SZÚ.

Nahoru