Aktuality

Naučit mladé lidi chránit se proti nákaze HIV. To je cíl pokračujícího dvojjazyčného projektu HROU PROTI AIDS

26. dubna 2024 | Autor: Tisková zpráva

Ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) navazuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) na úspěšný dvojjazyčný projekt z let 2022/2023. Projekt s názvem Empowering Youth: The Prague Initiative for HIV/AIDS Prevention in Schools by Ukrainian Educators – A Collaborative Approach  Game against AIDS / Hrou proti AIDS realizují  na území hlavního města Prahy ukrajinští lektoři pro ukrajinské žáky v rodném jazyce. Cíl zůstává stejný – naučit mladé lidi chránit se proti nákaze HIV.

V uplynulých letech naši proškolení odborníci navštívili s osvětou a prevencí školy v několika krajích ČR. Součástí projektu jsou i kvízová videa, která jsou samozřejmě v české i ukrajinské verzi, čímž projekt reaguje na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému.

Bývalý ředitel Global Programme on AIDS prohásil:Jediný způsob, jak ochránit naše děti před AIDS, je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe“. Tato myšlenka je stále aktuální a odborníci Státního zdravotního ústavu ji uvádějí do praxe v pražských školách a institucích podporujících volnočasové aktivity.

„Projekt Hrou proti AIDS cílí na mládež, tam, kde je s prevencí potřeba začínat,“ zdrůraznila ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková, MHA.

Cílem zůstává, aby se mládež a mladí dospělí uměli ochránit před infekcí HIV, onemocněním AIDS, pohlavně přenosnými infekcemi a nechtěným otěhotněním, které jsou důsledkem rizikového sexuálního chování. Projekt realizujeme za přispění Světové zdravotnické organizace (WHO) a lze jej současně využít i jako peer program v systému primární prevence tam, kde jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky. Manuál i materiály k projektu jsou postaveny tak, aby už proškolení peer moderátoři mohli dále sdílet získané informace a zkušenosti mezi své kamarády, spolužáky a vrstevníky. S videokvízy k problematice HIV/AIDS se mohou lidé setkat v průběhu měsíce května také v čekárnách praktických lékařů a gynekologů po celé republice,“ vysvětluje manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR MUDr. Anna Kubátová.