Aktuality

Videokvízy k bilingvnímu projektu „Hrou proti AIDS“ pro české a ukrajinské žáky 8. a 9. ročníků ZŠ/ Відеокістини для білінгвального проекту «Грай проти СНІДу» для чеських та українських учнів 8-9 класів початкової школи

24. března 2023 | Autor: Tisková zpráva

Státní zdravotní ústav realizuje bilingvní projekt „Hrou proti AIDS“ pro české a ukrajinské žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Dosud naši proškolení odborníci navštívili s osvětou a prevencí několik škol v Praze, Středočeském a Libereckém kraji. Koncem března máme připravený projekt pro ukrajinské žáky ve spolupráci s organizací Mriya opět v Praze.

Součástí osvětového projektu jsou i kvízová videa, s jejichž prvním dílem a kratšími verzemi (rozdělenými na jednotlivé otázky a odpovědi) jste se už v minulosti mohli setkat na našich sociálních sítích. Níže Vám nabízíme k využití další z kvízů, jehož jednotlivé otázky budeme znovu i na sociálních sítích postupně nabízet každému, kdo si bude mít chuť zkusit odpovědět.

Videa jsou samozřejmě v české i ukrajinské verzi, čímž projekt reaguje na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému. 
Více o projektu najdete také zde v tiskové zprávě. 
—————-

Державний інститут здоров’я реалізує двомовний проект «Гра проти СНІДу» для чеських та українських учнів 8-9 класів початкової школи. Наразі наші навчені експерти відвідали кілька шкіл у Празі, Центральній Чехії та Ліберецькому краї з просвітницькою та профілактичною метою. Наприкінці березня ми маємо готовий проект для українських школярів у співпраці з організацією «Мрія» у Празі.

Навчальний проект також включає відео, коротку версію яких (розділену на окремі питання та відповіді) ви могли бачити в наших соціальних мережах раніше, а нижче ми пропонуємо вам скористатися ще однією з вікторин, окремі питання якої ми поступово пропонуватимуться також у соціальних мережах усім, хто хоче відповісти.

Відео, звичайно, чеською та українською версіями, таким чином проект відповідає на інтеграцію учнів з України до чеської системи освіти:

Chcete vědět víc o možnostech testování? K dispozici je Vám bezplatná národní linka pomoci AIDS 800 144 444, kterou provozuje Státní zdravotní ústav a také web tadyted.com

Хочете дізнатися більше про варіанти тестування? Інформація є на сайті: tadyted.com/ua/