Aktuality

Nemocnost akutními respiračními infekcemi dále klesá

03. dubna 2023 | Autor: Tisková zpráva

Ve 13. kalendářním týdnu dále klesal výskyt akutních respiračních infekcí (ARI) i  chřipkových onemocnění (ILI) ve většině věkových skupin a většině krajů. V ČR se nadále vyskytují už jen lokální epidemická ohniska respiračních onemocnění, jejichž původci jsou nejen viry chřipky, ale také SARS-CoV-2 a další respirační viry.

Nemocnost akutními respiračními infekcemi ve 13. týdnu roku 2023

Nemocnost akutními respiračními infekcemi ve 13. týdnu roku 2023

U akutních respiračních infekcí klesla celková nemocnost o 6 % a je na úrovni 1209 nemocných na 100 000 obyvatel. Pokles se týká všech věkových skupin. I v krajích s dosud nejvyšší nemocností, což byly kraje Jihomoravský a Pardubický, počty klesají a v žádném z uvedených regionů už nemocnost nepřevyšuje číslo 1 600 na 100 000 obyvatel.

V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) došlo oproti předchozímu týdnu také k poklesu celkové nemocnosti, a to o více než 9 procent (9,2 %). Relativní nemocnost se snížila téměř ve všech věkových skupinách.

„Ačkoli se v České republice i nadále vyskytují lokální až regionální epidemická ohniska respiračních onemocnění, situaci už lze označit téměř za běžnou pro tuto roční dobu. Ani mix virů kolujících v populaci není ničím překvapivý, hovoříme o chřipce, především typu B, viru SARS-CoV-2, rhinovirech a dalších běžných respiračních virech. Z tohoto důvodu pro aktuální sezónu ukončujeme vydávání těchto pravidelných hlášení. Samozřejmě, že přehled o situaci v jednotlivých krajích budou i nadále mít příslušné Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hl. m. Prahy. Aktuální informace jsou taktéž k dispozici na webu Státního zdravotního ústavu na https://szu.cz/publikace/data/akutni-respiracni-infekce-chripka/,“ uzavřel vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Podrobné tabulky jsou přílohou této tiskové zprávy.