Aktuality

Start projektu EU-JAMRAI 2 v Paříži otevřel další kapitolu plánu Jednotné evropské reakce na antimikrobiální rezistenci

22. února 2024 | Autor: Tisková zpráva

Po úspěchu prvního ročníku EU-JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections) se 120 organizací z 30 zemí opět sdružuje, aby společně bojovaly proti antimikrobiální rezistenci a posílili evropskou reakci na tuto velmi zásadní hrozbu pro veřejné zdraví. 

JAMRAI 2 meeting

zdroj: JAMRAI 2 meeting

Zástupci Evropské komise se 13. února 2024 v Paříži sešli s představiteli zdravotnických organizací z 30 zemí, aby zahájili druhou společnou kapitolu boje proti antimikrobiální rezistenci a s problematikou souvisejícím infekcím (EU-JAMRAI 2). Akci koordinuje Inserm (Národní institut zdraví a lékařského výzkumu), Francie, s podporou francouzského ministerstva zdravotnictví, za cíl si EU-JAMRAI 2 klade účinněji bojovat proti antimikrobiální rezistenci. Ta totiž představuje jednu z hlavních hrozeb pro veřejné zdraví a už nyní má v EU na svědomí více než 35 000 úmrtí každý rok. Celosvětově pak jde až o 1,3 milionu životů.

Nejnovější projekt staví na úspěchu EU-JAMRAI 1, který probíhal v letech 2017 až 2021, a podporuje program One Health – Jedno zdraví, který spojuje členské státy EU spolu s Islandem, Norskem a Ukrajinou.

Didier Samuel, generální ředitel společnosti Inserm, řekl: „Dlouhodobá implementace koordinovaného přístupu „One Health“ zůstává prioritou pro nadcházející roky a do budoucna. […] Žádný stát není schopen sám zasáhnout proti antimikrobiální rezistenci […]. Spolupráce již není možností: je podmínkou úspěchu v celosvětovém boji proti antimikrobiální rezistenci.”

EU-JAMRAI 2 usiluje o zavedení konkrétních opatření ke sledování, prevenci a účinnému řešení antimikrobiální rezistence jak na poli lidského zdraví, tak i v oblasti veterinární a v otázkách životního prostředí. Tím motivuje zúčastněné země k posílení svých národních akčních plánů. Posláním je snížit riziko vystavení občanů Evropy bakteriím rezistentním na antibiotika. To si vyžaduje podporu integrovaného dohledu a posílení prevence infekcí prostřednictvím přístupu „Jedno zdraví –  One Health“ a zároveň zdokonalování péče o pacienty s bakteriálními infekcemi, například zajištěním účinné a přiměřené antibiotické léčby.

EU-JAMRAI 2 je spolufinancována partnerskými zeměmi a organizacemi a programem EU4Health s celkovým rozpočtem 62,5 milionů EUR, včetně 50 milionů EUR od Evropské komise. Tato úroveň financování podtrhuje prioritu, kterou Evropská unie dává boji proti antimikrobiální rezistenci.

Roser Domenech Amado, ředitelka pro „Jedno zdraví“ v rámci Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, uvedla: „AMR je velká pandemie naší doby. Vyžaduje to okamžitou akci v Evropě i na celém světě. V roce 2023 EU schválila doporučené cíle týkající se antimikrobiální rezistence,  spotřeby antimikrobiálních látek, opatření včetně prevence a kontroly infekcí, dozoru a sledování, podpory inovací a přístupu, obezřetného používání antimikrobiálních látek a zvyšování povědomí. Částka 50 milionů EUR, kterou Evropská komise na projekt JAMRAI 2 vyčlenila – naše vůbec největší částka v boji proti AMR – pomůže zemím EU dosáhnout změn v praxi.“

Této společné akce se aktivně zúčastní více než 120 partnerů ze 30 zemí s podporou přibližně 40 zúčastněných stran. Evropské organizace jako Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, Evropský úřad pro bezpečnost potravin a mezinárodní organizace jako WHO, WOAH, OECD, UNEP a FAO obohatí debatu svými odbornými znalostmi a zajistí soudržnost společné akce se stávajícími iniciativami. Kromě toho jsou nedílnou součástí této akce také lékaři, veterináři či zástupci pacientů.

SZÚ obecně zodpovídá za sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních onemocnění v souvislosti s prevencí, vznikem a šířením infekčních onemocnění, ohrožením nemocemi z povolání, expozicí škodlivým látkám v pracovním a životním prostředí, a epidemiologií drogových závislostí. SZÚ působí jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví pro koordinaci Akčního plánu Národního antibiotického programu (https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/narodni-antibioticky-program/).

V projektu JAMRAI 2 se SZU zapojilo prostřednictvím svých odborníků do tří pracovních „balíčků“ (WP):

WP5 – Zapojení členských států do Strategie One Health

WP 7 – Zlepšení prevence a kontroly infekcí (IPC) pomocí přístupu One Health – IPC v humánním sektoru

WP 8 – Integrovaný monitoring přístupem One Health – posílení vnitrostátních systémů surveillance v humánním sektoru

More information on the EU-JAMRAI 2 kick-off meeting