Aktuality

Surveillance záškrtu v České republice v roce 2022

24. února 2023 | Autor: Kateřina Fabiánová, Jana Košťálová, Jana Zavadilová, Helena Šebestová, Iva Vlčková, Jan Kynčl

Surevillance záškrtu v ČR v roce 2022; Zprávy CEM 

V roce 2022 bylo v České republice v rámci surveillance hlášeno celkem pět případů onemocnění difterií. Difterie (záškrt) nebyla v České republice hlášena od roku 1995. Článek je stručným souhrnem stávající situace v ČR a v zemích EU/EHP.

Podrobnosti zde:  Surveillance záškrtu v ČR 

Od 1.1. do 24.2.2023 byly v ČR hlášeny další dva případy difterie.

Ilustrační záběr - diphteria - záškrt

Ilustrační záběr – diphteria – záškrt