Aktuality

SZÚ bude v následujících třech letech zjišťovat obsah toxických chemických látek v těle českých dětí a dospělých

06. února 2024 | Autor: Tisková zpráva

V České republice budeme během let 2024 až 2026 zkoumat zátěž dětské i dospělé populace toxickými chemickými látkami. Začátkem letošního roku jsme ve čtyřech oblastech republiky zahájili odběry vzorků dětské moče a vlasů, ve kterých budeme zjišťovat obsah široce rozšířených toxických látek, jako jsou bisfenoly, ftaláty a jejich náhrady, některé pesticidy a těžké kovy, včetně kadmia. Tento výzkum je podpořen evropským programem HORIZON EUROPE.

Toxické chemické látky obsažené v ovzduší, ve vodě, v potravinách a jejich obalech, v oblečení, v předmětech běžné potřeby nebo ve vybavení domácností vstupují do lidského organismu a mohou způsobovat celou řadu mnohdy závažných zdravotních problémů. V průběhu uplynulých 30 let byla díky českému programu lidského biomonitoringu získána řada údajů, které významně pomohly hodnocení zdravotních rizik toxických látek pro obyvatelstvo. Dlouholeté zkušenosti s tímto programem umožnily Státnímu zdravotnímu ústavu zapojení do evropského projektu Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek (zkráceně PARC). Projekt potrvá do roku 2029 a své úsilí zde spojilo více než 200 partnerů z 29 zemí. V řadě z nich včetně ČR budou v následujících letech probíhat harmonizované studie lidského biomonitoringu, zkoumající zátěž obyvatelstva toxickými látkami považovaných odborníky za nejrizikovější pro zdraví. Tyto národní studie umožní posoudit rozdíly v expozici obyvatel a pátrat po příčinách odlišností. Jednotná metodika odběru vzorků biologického materiálu i dotazníkového šetření, zaměřeného na stravování a způsob života, pomůže srovnatelně vyhodnotit výsledky a vysledovat možné zdroje expozice.

Úkolem celého rozsáhlého projektu PARC je vyvinout metody nové generace pro hodnocení rizik toxických chemických látek s cílem chránit lidské zdraví. Některé látky svými účinky totiž vyvolávají obavy odborníků a odpovědných úřadů, což vede ke snahám o omezení vstupu toxických látek do prostředí. Pomocí nových údajů, odborných znalostí a nástrojů proto projekt cílí na podporu regulace jejich výroby a používání v souladu s chemickou strategií Evropské unie pro udržitelnost.

Více informací na https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/biologicky-monitoring/ a https://www.eu-parc.eu/.

Partneři projektu PARC: