Aktuality

Úroveň infekce HIV/AIDS zůstává v ČR nízká

31. ledna 2024 | Autor: Tisková zpráva

Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní výskytu infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy. V roce 2023 bylo zachyceno 253 nových případů infekce HIV u občanů České republiky a rezidentů, tedy cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem. Ve stádiu AIDS loni zemřelo 20 lidí a 14 HIV pozitivních skonalo z jiné příčiny. Nejčastěji se infekce přenáší sexuální cestou.

 Data o výskytu HIV v roce 2023 u občanů ČR a rezidentů

„Mezi 253 novými případy bylo 121 občanů České republiky a 132 rezidentů. Co se týká pohlaví, pak mezi novými případy je 213 mužů a 40 žen.  Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl zhruba 38 a u žen 46 let. Při zjištění infekce HIV bylo 165 infikovaných v asymptomatickém stadiu, 29 ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty představuje 16 nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 43 ve stadiu AIDS,“ upřesnil vedoucí Oddělení biostatistiky RNDr. Marek Malý, CSc.

Nejvíce nových pacientů uvádí obvyklé bydliště v aglomeracích největších měst, zejména v Praze, kam spadá téměř 40 procent z nich. Při relativním vyjádření zohledňujícím počet obyvatel jednoznačně dominuje Praha s více než 7 případy na 100 000 obyvatel, s odstupem následuje kraj Jihomoravský, kde jde o zhruba 3 případy na 100 000 obyvatel a poté Plzeňský, Olomoucký a Karlovarský kraj se zhruba 2 případy na 100 000 obyvatel. Nejnižší výskyt zaznamenal kraj Královéhradecký.

„Dlouhodobě je nejvíce infekcí HIV zjištěných v ČR přeneseno sexuální cestou, v roce 2023 šlo o téměř 87 % případů. Mezi novými případy byla více než polovina, tedy 134 infekcí, zjištěna u mužů majících sex s muži. Z nich 4 byli také injekčními uživateli drog.  Přenos mezi muži majícími sex s muži je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR, nicméně v posledních letech jeho podíl mezi novými případy výrazně klesl. K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 85 osob, z toho 51 mužů a 34 žen. Podíl heterosexuálně přenesených infekcí činil zhruba 34 %. Přenos prostřednictvím injekčního užívání drog se týká 12 případů. Jeden případ kdy se člověk nakazil při transfuzi krve a jeden případ nozokomiálního přenosu,  se týkají cizinců s dlouhodobým pobytem, k jejichž nákaze došlo mimo území ČR. U 20 infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn,“ uvádí RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu.  

 

Data o výskytu HIV v roce 2023 u uprchlíků z Ukrajiny

 V systému surveillance HIV/AIDS v ČR jsou uprchlíci přicházející od roku 2022 z Ukrajiny vedeni odděleně od skupin běžně sledovaných, tj. občanů ČR a rezidentů. V roce 2023 bylo nově zaznamenáno 149 HIV pozitivních osob z Ukrajiny se statusem uprchlíka, konkrétně 57 mužů, 92 žen. Z nich naprostá většina byla už dříve léčena na Ukrajině a potřebovala zajistit kontinuitu léčby HIV infekce.

„Fakt,  že naprostá většina z těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a u nás žádala o pokračování léčby, je velice důležitý. Současná antiretrovirová léčba totiž hraje zásadní roli při zabránění šíření infekce. Infekčnost řádně léčených pacientů je minimální a přenos infekce je nepravděpodobný,“ zdůraznil RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

„Lze konstatovat, že ve spolupráci s kontaktními centry pro uprchlíky před válkou na Ukrajině, která informují o bezplatné možnosti testování a léčby, a také díky osvětovým materiálům připraveným v mateřském jazyce příchozích, se od začátku válečného konfliktu dařilo a stále daří situaci velice dobře zvládat a minimalizovat rizika přenosu infekce,“ potvrdila ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Pomoci udržet nízkou úroveň infekce v ČR pomáhají i preventivní aktivity, například Evropský týden testování, v rámci kterého se kdokoli může anonymně a zdarma přijít otestovat na HIV a žloutenky.

V této zprávě jsou uváděna předběžná data, finální analýza bude zveřejněna ve výroční zprávě.

Součástí TZ jsou přílohy v podobě grafů a podrobné zprávy.