Projekt HERA 2

Výstupy projektu HERA 2

Výstupy jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.

Číslo výstupu Název výstupu Pracovní balíček Úroveň utajení

PU – Veřejné

SEN – Neveřejné

Status Ke stažení
D1.1 Shrnutí projektu – závěrečná zpráva WP1 PU n/a n/a
D1.2 Komunikační a diseminační strategie WP1 PU Schváleno Ke stažení

(EN)

D1.3 Nástroje diseminace (projektový web a komunikační materiály) WP1 PU Schváleno Ke stažení

(EN)

D1.4 Strategie pro hodnocení dopadu projektu WP1 PU Odevzdáno k hodnocení Evropské Komisi Ke stažení

(EN)

D1.5 Strategie pro zajištění udržitelnosti projektu WP1 SEN Odevzdáno k hodnocení Evropské Komisi Shrnutí výstupu ke stažení (EN)
D1.6 Strategie pro zajištění komplementarity (při sdílení dat) WP1 SEN Odevzdáno k hodnocení Evropské Komisi Shrnutí výstupu ke stažení (EN)
D1.7 Zpráva o diseminaci projektu – závěrečná zpráva WP1 PU n/a n/a
D1.8 Zpráva o udržitelnosti projektu – závěrečná zpráva WP1 SEN n/a n/a
D1.9 Zpráva o sdílení údajů o sekvenování – závěrečná zpráva WP1 SEN n/a n/a
D1.10 Zpráva o hodnocení dopadu projektu – závěrečná zpráva WP1 PU n/a n/a
D2.1 Zpráva o nastavení WGS protokolů pro sekvenování chřipky A/H1N1, A/H3N2, RSV a MPXV WP2 SEN n/a n/a
D2.2 Webová aplikace pro sběr agregovaných údajů ze sentinelové a nesentinelové surveillance – zpráva WP2 SEN n/a n/a
D2.3 Validační zpráva o designu primerů a protokolech pro MASS Array WP2 SEN n/a n/a
D3.1 Zpráva o data managementu v rámci WP3 WP3 SEN n/a n/a
D3.2 Zpráva o WGS surveillance výskytu onemocnění způsobených alimentárními nákazami v České republice WP3 SEN n/a n/a
D4.1 Zpráva o implementaci protokolu pro WGS sekvenování N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae, B. pertussis WP4 PU n/a n/a
D4.2 Zpráva o WGS surveillance onemocnění způsobených N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae, B. pertussis  WP4 PU n/a n/a
D5.1 Zpráva o implementaci WGS protokolu WP5 PU n/a n/a
D5.2 Zpráva o implementaci WGS protokolu pro surveillance CRE/CCRE WP5 PU n/a n/a

 


Projekt „Genomická surveillance vybraných infekčních nemocí v České republice“ (HERA2CZ) je spolufinancován Evropskou unií. Názory vyjádřené však patří pouze autorům a nemusí odrážet názory Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (HADEA). Evropská unie ani Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA) za ně nemohou nést odpovědnost.