Antibiotická rezistence

Breakpointy pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti

Jaké breakpointy používat pro interpretaci výsledků vyšetření citlivosti bakterií k antibiotikům?

29_Errata

266_breakpointy