Infekční nemoci tématicky

Antibiotická rezistence

Vyšetření citlivosti původců bakteriálních infekcí k antibiotikům je základním zdrojem informace pro cílenou a účinnou volbu antibiotika k cílené léčbě daného pacienta. Souhrnné údaje o stavu a trendech rezistence hlavních původců bakteriálních infekcí umožňují stanovit pozici antibiotik v dané zemi a jsou základním zdrojem informací pro lokální a národní antibiotickou politiku. V NRL pro antibiotika byly vypracovány podrobné metody vyšetření citlivosti k antibiotikům pro většinu klinicky významných bakterií, které zahrnují detekci neobvyklé rezistence, kontrolu kvality a návody a doporučení pro hodnocení, interpretaci a sdělování výsledků. V této sekci najdete články s výše zmíněnými tématy.

Močová studie ATB rezistence

Celý článek ...

Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií

Celý článek ...

EARS-Net

Celý článek ...

Průkaz beta-laktamáz širokého spektra (ESBL) a typu AmpC u enterobakterií

Celý článek ...

Stafylokoky – průkaz indukované rezistence ke klindamycinu (D – test)

Celý článek ...