Antibiotická rezistence

Detekce širokospektrých ß-laktamáz (ESBL), ß-laktamáz AmpC, metalo-ß-laktamáz (MBL) a karbapenemáz KPC u gramnegativních tyček

Předkládaná metodika umožňuje rutinní identifikaci hlavních typů klinicky významných ß-laktamáz: širokospektré ß-laktamázy (ESBL), ß-laktamázy AmpC a metalo-ß-laktamázy (MBL). V metodice je rovněž uvedena možnost průkazu karbapenemáz skupiny 2f, které představují v některých státech významný klinický a epidemiologický problém.

138_errata

100_betal