Antibiotická rezistence

Monitorování výskytu karbapenemáz

Monitorování výskytu bakterií produkujících epidemiologicky závažné typy karbapenemáz je prováděno ve spolupráci s Plzeňským pracovištěm vedeným doc. ing. Jaroslavem Hrabákem, Ph.D. V NRL pro antibiotika jsou kmeny se suspektní produkcí karbapenemáz shromažďovány, je provedena sada detekčních vyšetření a následně jsou pozitivní kmeny odesílány k podrobnější typizační charakterizaci.


 

Metody k detekci/konfirmaci karbapenemáz:

  • detekce hydrolytické aktivity karbapenemáz pomocí systému MALDI-TOF MS
  • kolorimetrický β-CARBA test
  • fenotypová detekce pomocí diskové difuzní metody a diagnostických tablet ROSCO
  • PCR

Dle metodického pokynu MZ vydaného ve Věstníku MZ ČR 9.10. 2012, zasílají mikrobiologické laboratoře suspektní izoláty CPE do NRL pro antibiotika ke konfirmaci produkce karbapenemáz. Konfirmační i typizační vyšetření jsou pro spolupracující laboratoře prováděna zdarma a nejsou ani účtovány pojišťovnám.

Laboratoře mají možnost zaslat on-line průvodku, kterou lze vyplnit na stránce s žádostí o vyšetření. Uživatelé ze spolupracujících laboratoří si mohou po přihlášení (na výše uvedené stránce, přihlašovací údaje jsou stejné jako do EARSS web aplikace) zobrazit přehled jimi zaslaných kmenů spolu s výsledky a závěrem vyšetření.

 

  1. Hrabák J, Študentová V, Jakubů V, Adámková V, Dvořáková L, Balejova M, Bergerová T, Chmelařová E, Ježek P, Kabelíková P, Kolář M, Paterová P, Tejkalová R, Papagiannitsis C, Žemličková H. Prevalence study on carbapenemase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in Czech hospitals-results from Czech Part of European Survey on Carbapenemase–Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE). Epidemiol Mikrobiol Imunol 2015; 64: 87-91.
  2. Albiger B, Glasner C, Struelens MJ, Grundmann H, Monnet DL; European Survey of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) working group.Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: assessment by national experts from 38 countries, May 2015. Euro Surveill. 2015; 20: 30062.
  3. http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2012_6865_2510_11.html
  4. Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií