Antibiotická rezistence

Respirační studie ATB rezistence

Antibiotická rezistence původců komunitních infekcí dýchacích cest.


 

Projekt zahájený v roce 1996 se provádí formou sentinelové periodické surveillance vždy ve třech posledních měsících roku. Sleduje se antibiotická rezistence hlavních původců komunitních bakteriálních infekcí dýchacích cest Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae k lékům volby penicilinu, resp amoxicilinu, a u druhů S. pneumoniae a S. pyogenes se sleduje také rezistence k alternativním makrolidům. Výsledky získané v průběhu 14 let prokázaly jen ojedinělý výskyt kmenů Streptococcus pneumoniae skutečně rezistentních k penicilinu, a velmi nízkou a trvale klesající prevalenci intermediární rezistence u kmenů tohoto druhu k penicilinu (a amoxicilinu). Rezistence k makrolidovým a azalidovým antibiotikům u druhu S. pneumoniae se trvale zvyšuje, zejména u izolátů ze sputa dospělých pacientů s pneumonií [2, 3, 4, 5, 6, 7].

 

Výsledky získané ze studie RESPIRAČNÍ PATOGENY

Pro přehled výsledků byla spuštěna webová databáze výsledků antibiotické rezistence respiračních patogenů. Aplikace vám přináší výsledky ve formě tabulek, ve kterých najdete procenta rezistentních kmenů u jednotlivých antibiotik v jednotlivých letech.

Aplikace je k dispozici na adrese: http://apps.szu.cz/rp/ a je v provozu od září 2011.

Tuto webovou databázi výsledků pro vás připravili pracovníci Národní reMUDr. Helena Žemličková, PhD.ferenční laboratoře pro antibiotika.

 

Literatura:

2) remedia_2002

3)Remedia_2000

4)Prakt.lekar_1999

5)KMIL_1999

6)EMI_2004

7) Urbášková P, Žemličková H a Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR) Antibiotická rezistence Streptococcus pneumoniae a Streptococcus pyogenes v letech 1996 – 2009. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2011; 60 (1):10-20. Adstrakt dostupný na http://www.prolekare.cz/epidemiologie-clanek?id=34639