Antibiotická rezistence

Výzva k podání nabídky – Antibiotická rezistence

Evropská komise (DG SANCO) zveřejnila pod označením SANCO/2012/C3/01 veřejnou výzvu k podání nabídek na přípravu a realizaci výzkumu týkajícího se příčin neobezřetného používání antibiotik v humánní medicíně.


Konečný termín pro podání nabídek: 8.3.2013
Termín pro získání dodatečných informací: 28.2.2013