Infekční onemocnění spojená s migrací

Mezinárodní den migrantů

Dne 4. prosince 2000 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 18. prosinec za Mezinárodní den migrantů v reakci na rostoucí počet migrantů ve světě. Datum bylo zvoleno proto, že v ten den byla v roce 1990  v OSN přijata Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin (A/RES/45/158).

Infekcni_onemocneni_u_migrantu_v_EU.poster.17.4.2018v

Infekcni_onemocneni_u_migrantu_002_