Infekční nemoci tématicky

Infekční onemocnění spojená s migrací

Migranti a uprchlíci čelí mnoha problémům, které mohou mít dopad na jejich zdraví. Jazyková bariéra, kulturní rozdíly a nedostatečný přístup k informacím a službám, stejně jako stigma nebo diskriminace, to vše představuje výzvy jak pro jednotlivce, tak pro instituce a organizace na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. ECDC spolupracuje s členskými státy EU na identifikaci a zacílení zranitelných skupin obyvatelstva s cílem snížit nerovnosti těchto skupin populace zejména v oblasti zdraví.

ECDC Migrant health

ECDC Monitoring infectious diseases among migrants

EUROSTAT Migration and migrant population statistics

WHO Europe Migration and health

WHO-UNHCR-UNICEF joint technical guidance: general pronciples of vaccination of refugees, asylum-seekers and migrants in the WHO European Region 23. 11. 2015

Ukrajina

Celý článek ...

Mezinárodní den migrantů

Celý článek ...

Chagasova choroba: od objevu k celosvětovému zdravotnickému problému

Celý článek ...