Nové a znovu se objevující infekční nemoci (Emerging and reemerging infectious disease)

Onemocnění způsobené virem Nipah

Onemocnění způsobené virem Nipah je nově poznaná zoonóza (onemocnění přenosné ze zvířat na člověka); původce byl popsán v roce 1999.

Onemocnění se vyskytuje (podle dosud potvrzených) případů v Malaysii, Indii a Bangladéši na farmách, kde se chovají domácí vepři, kteří jsou virem Nipah postiženi. Onemocnění u vepřů se projevuje horečkami, postižením dýchacího traktu a CNS (centrálního nervového systému) a smrtí.

U lidí  onemocnění může probíhat asymptomaticky (subklinické infekce) nebo s počátečními symptomy (horečka, bolest hlavy, bolesti svalů, zvracení, bolest v krku) nebo jako akutní respirační onemocnění (atypické pneumonie a dechová nedostatečnost). Pokud se onemocnění virem Nipah manifestuje jako encefalitida (ospalost, poruchy vědomí, závratě a další neurologické příznaky), mají případy s klinickými projevy 40% až 75% smrtnost.

Rezervoárem viru jsou pravděpodobně kaloni (fruit bats, Pteropodidae).

Přenos: přímým kontaktem s nemocnými zvířaty, lidmi nebo prostřednictvím živočišných tkání nebo potravin, které jsou kontaminovány výkaly nebo slinami infikovaných kaloňů (například ovoce, čerstvá ovocná šťáva apod.).

Inkubační doba: 4 – 18 dní

Informace o případech onemocnění virem Nipah naleznete například na stránkách International Society for Infectious Diseases  Nipah virus, India nebo Encephalitis – Bangladéš.

Informace o viru NIPAH na stránkách CDC a WHO