Infekční nemoci tématicky

Nové a znovu se objevující infekční nemoci (Emerging and reemerging infectious disease)

Mezi „emerging infectious diseases“ patří infekční onemocnění, jejichž incidence se zvyšuje v posledních desetiletích a které se mohou stát významným zdravotním problémem v blízké budoucnosti.

„Emerging infectious diseases“ jsou:

  • onemocnění vyvolaná nově identifikovanými etiologickými agens nebo novými kmeny či druhy již známých mikroorganismů (např. HIV/AIDS, SARS, Lymeská borrelióza)
  • nová infekční onemocnění vzniklá změnou nebo vývojem již známého etiologického agens (např. drift a shift u chřipky typu A)
  • známá infekční onemocnění, která se šíří na novém území (např. západonilská horečka)

„Reemerging infectious diseases“ jsou již známá onemocnění, jejichž zvýšená incidence nebo jejich znovuobjevení se v populaci souvisí se změnou procesu šíření nákazy (např. záškrt, dávivý kašel).