Nové a znovu se objevující infekční nemoci (Emerging and reemerging infectious disease)

SARS – nové zprávy z ProMed-mailu (26.4.2004):

17.4.2004:

Čínští vědci z odborné skupiny pro prevenci a kontrolu šíření SARS testovali tisíce lidí na přítomnost protilátek proti SARS-CoV. V 16 městech provincie Guandong bylo z 994 testovaných osob pracujících na trzích se zvířaty 10,6% pozitivních, a z testovaných 123 ošetřovatelů cibetek bylo pouze 3,25% pozitivních.
S tímto výsledkem koreluje zjištění, že SARS Co-V mohou přenášet nejen cibetky, ale i celé spektrum dalších zvířat – lišky, domácí kočky i drobní hlodavci. Proto není vyloučeno, že na šíření tohoto viru, respektive SARS-CoV velmi příbuzného viru, se mohou podílet i jiné druhy zvířat. Sérologické nálezy potvrdily, že přenos SARS-CoV z cibetek na člověka, pokud k němu vůbec došlo, je méně „účinný“ ve srovnání s přenosem z jiného animálního zdroje. Studie nepřinesly žádný průkaz směru šíření viru, zda jde o přenos ze zvířete na člověka, či naopak. Rovněž původ tohoto viru zůstává nejasný, ale je možné, že tento patogen již cirkuluje v lidské populaci delší dobu, pouze došlo ke změně virulence.
Pozn.: Zatím nejsou k dispozici přesné údaje o specificitě a reakčním spektru použitých protilátek.

22.4.2004:
Čínské ministerstvo zdravotnictví oznámilo WHO nový suspektní případ SARSu. Intenzivní laboratorní testování probíhá.

Kazuistika:
5.4. byly zaznamenány první příznaky u 20leté zdravotní sestry z Pekingu (horečka, kašel, zimnice).
7.4. byla hospitalizována a protože nedošlo ke zlepšení klinického stavu, byla 14.4. převezena do jiné nemocnice v Pekingu a umístěna na JIP. Sérologické výsledky indikují pravděpodobné potvrzení infekce SARS-CoV (IgG, IgM pozitivita).
Bylo identifikováno 171 kontaktů, všichni jsou sledováni. V 5 případech došlo k rozvoji horečky (2 z nich byli příbuzní), suspektní pacienti byli izolováni. Rovněž jsou uplatňována další preventivní opatření (sledování a dezinfekce místa pobytu a práce pacientů).
Jedná se o první případ od letošního ledna.
Od konce epidemie v roce 2003 bylo doposud potvrzeno 5 případů (2x laboratorní nákaza v Singapuru a na Taiwanu a 3 případy v provincii Guandong). Žádný z těchto případů nebyl zdrojem dalšího šíření nemoci.
V Číně byl vytvořen dobrý systém pro detekci a výzkum možných případů SARS. WHO centrála v Pekingu je odborně zajištěná a dobře spolupracuje s čínským ministerstvem zdravotnictví (MOH).
MOH vydalo pokyn ke zvýšené pozornosti vůči případům chřipky a pneumonie.

23. – 25.4.2004:
V těchto dnech bylo uveřejněno několik zpráv o původu, šíření a přijatých opatření v rámci nově diagnostikovaných případů atypické pneumonie SARS v Číně.
Zdrojem nákazy byla pravděpodobně laboratoř v Pekingu: Chinese Viral Disease Control Laboratory, která je nyní uzavřena.
Zde se pravděpodobně nakazila 26letá postgraduální studentka z Anhui a její 31letý kolega, oba jsou hospitalizováni. Od studentky se nakazila již výše zmíněná zdravotní sestra, která je nyní hospitalizována v nemocnici v Pekingu a studentčina matka, která byla hospitalizována od 8.4. a 19.4. infekci podlehla. Vzhledem k tomu, že tato 26letá studentka cestovala s již prokazatelně rozvinutým onemocněním z Pekingu do Anhui a zpět (běžným vlakem), byla přijata příslušná preventivní opatření. Dle vládního nařízení byla posílena ochrana nádraží a letišť – především se to týká personálu monitorujícího zdravotní stav cestujících. Rovněž byly připraveny izolační jednotky pro případné další nemocné. Celkem je monitorováno více než 450 lidí, kteří se dostali do kontaktu s některým ze 4 výše zmíněných pacientů.
Nyní byla u 2 pacientů prokázána a potvrzena diagnóza SARS (zdravotní sestra a 26letá postgraduální studentka), ostatní 2 případy spolu s dalšími 2 pacienty z Pekingu jsou vedeny jako suspektní.
Kromě Anhui a Pekingu nehlásí žádná další oblast v Číně podezření na atypickou pneumonii.
Epidem. opatření byla přijata na Taiwanu a v Austrálii.

Na základě výzkumu dynamiky proudění vzduchu bylo potvrzeno, že v Amoy Gardens došlo k šíření nákazy aerosolem během 1. epidemie v roce 2003 kanalizačním komplexem. Pacient, který byl zdrojem nákazy, vylučoval stolicí a močí extrémně vysoké dávky viru, což nepochybně sehrálo podstatnou roli při šíření nákazy. Prevence vzniku aerosolu je tedy velmi důležitá, zejména v nemocničním a laboratorním prostředí.
 

Dr. Havlíčková
CEM – SZÚ