Metodické postupy

Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče

Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče

Příloha 1.   Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče.

Příloha 2.   Checklist pro hodnocení a implementaci Programu prevence a kontroly infekcí zdravotnického zařízení – verze pro tisk

Příloha 2    Checklist pro hodnocení a implementaci Programu prevence a kontroly infekcí zdravotnického zařízení – verze pro elektronické vyplnění