Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Nabídka služeb

Akreditované metody:

  • Mikroskopický průkaz mykobakterií
  • Kultivační průkaz mykobakterií na vaječných a na tekutých půdách
  • Testy citlivosti – metoda proporční
  • Testy citlivosti – metoda mikrodiluční
  • Geno Type® – identifikace mykobakterií
  • Geno Type® – stanovení genů rezistence u mykobakterií
  • Bactec MGIT – test citlivosti MTB complex na PZA