Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Vybrané publikace

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie se v současné době věnuje kromě své referenční činnosti také výzkumu multirezistentní TBC a to především ve spolupráci se zahraničními laboratořemi:

Dohál, M., Dvořáková, V., Šperková, Met al. Whole genome sequencing of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates collected in the Czech Republic, 2005–2020. Sci Rep 12, 7149 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-11287-5

Dohál, M., Dvořáková, V., Šperková, Met al. Anti-tuberculosis drug resistance in Slovakia, 2018–2019: The first whole-genome epidemiological study. J Clin Tuberc Other Mycobact Dis 26 (2022). https://doi.org/10.1016/j.jctube.2021.100292

Tagliani, E., Anthony, R., Kohl, T.A., et al. Use of a whole genome sequencing based approach for Mycobacterium tuberculosis surveillance in Europe in 2017–2019: an ECDC pilot study. Respir J 57, 2002272 (2021). https://doi.org/10.1183/13993003.02272-2020

Pinková, M., Tietzová, E., Zemanová, I., Dvořáková, V., Molekulárně genetická studie mykobakteriálních kmenů prevalujících na území České republiky v roce 2014. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 68, 131-136 (2019)