Eucast dokumenty

Expertní pravidla a očekávané fenotypy a mechanismy rezistence

Expertní pravidla EUCAST je tabulkově uspořádaná sbírka odborných znalostí o přirozené rezistenci a výjimečných fenotypech rezistence.

Dokument o mechanismech rezistence obsahuje návody pro detekci mechanismů rezistence použitelné v klinických laboratořích.


Expertní pravidla  EUCAST jsou souhrnem odborných znalostí o interpretačních pravidlech, očekávaných rezistentních fenotypech a očekávaných citlivých fenotypech, která mohou být použita při testování citlivosti na antimikrobní přípravky s cílem omezit počet vyšetření citlivosti, snížit počet chyb a přijmout příslušná doporučení pro hlášení konkrétní rezistence.

Pravidla jsou odstupňovaná jako A, B a C:

A: Pro toto pravidlo existují přesvědčivé klinické důkazy, tzn., že jeho používání pravděpodobně zlepší péči o pacienty.

B: Důkazy jsou slabé nebo jsou založeny pouze na několika kazuistikách nebo na experimentálních údajích.

C: Neexistují žádné klinické důkazy, ale mikrobiologické údaje in vitro naznačují, že by se toto pravidlo mělo použít.

Pro otázky a komentáře týkající se EUCAST expert rules and intrinsic resistance použijte EUCAST subject related contact form.


Revize Expertních pravidel proběhla v roce 2019. Po revizi a veřejných konzultacích jsou revidovaná pravidla nyní zveřejněna jako samostatné dokumenty, z nichž každý odpovídá příslušné tabulce v Tabulkách breakpointů. U druhů kde není odkaz na příslušný dokument odborná pravidla chybí. Dokumenty mohou být aktualizovány samostatně, proto datum vydání  jednotlivých dokumentů může být odlišné.

Enterobacterales (67.75 KB), (2023)

Staphylococcus spp. (68.67 KB)  (Červen, 2023)

(Salmonella spp.) (49.52 KB) (červen, 2019)

Enterococcus spp. (58.45 KB) (Červen, 2019, oprava únor 2020)

Streptococcus A, B, C and G (54.08 KB), (Červen, 2019)

Streptococcus pneumoniae (52.23 KB)  (Červen, 2019)

Skupina viridujících streptokoků (54.08 KB)  (Červen, 2019)

Haemophilus influenzae (42.57 KB)  (Červen, 2019)

Moraxella catarrhalis (38.81 KB)  (Červen, 2019)

Campylobacter jejuni a C.coli (28.83 KB)  (Červen, 2019)

Corynebacterium spp. (37.80 KB)  (Červen, 2019)

 

Pravidla pro Stenotrophomonas maltophilia a Burholderia cepacia complex, viz Guidance documents (český překlad, viz Metodické pokyny pro vyšetřování citlivosti)

Po mnoho let se EUCAST a další výbory potýkaly s pojmem „přirozená rezistence“. Neexistuje pro něj žádná dohodnutá definice, a protože breakpointy vždy „závisí na expozici“, je těžké se shodnout na definici, která přetrvá změny v dávkování, způsobech podávání a náhlou ochotu přijmout novou a vyšší úroveň toxicity kvůli nedostatku alternativy.


Očekávané rezistentní fenotypy v 1.2 (2023) (161.59 KB)

Očekávané citlivé fenotypy v 1.1 (25 březen, 2022) (86.75 KB)

 

Výhoda, která definuje druh jako „očekávaný rezistentní fenotyp“ nebo „očekávaný citlivý fenotyp“ ve vztahu k jednomu nebo ke skupině antimikrobních přípravků znamená, že vyšetřování citlivosti se stává zbytečným a izolát lze hlásit jako rezistentní resp. citlivý, aniž je vyšetření provedeno. Informuje dále o důležitých vlastnostech, nedostatcích a přednostech přípravků.

EUCAST se rozhodl nahradit termín „přirozený“ termíny „očekávaný citlivý fenotyp“ a „očekávaný rezistentní fenotyp“. Aby byl druh zahrnut do „očekávaného rezistentního fenotypu“, 90 % nebo více izolátů by mělo být považováno za rezistentní (příkladem je Klebsiella pneumoniae vs. ampicilin). Aby byl druh zahrnut do „očekávaného citlivého fenotypu“, za citlivý (C nebo I) k danému přípravku by měl být považován divoký typ a velmi vysoký podíl (99 %) izolátů by neměl mít k přípravku získanou rezistenci (jedním z příkladů je Streptococcus pyogenes vs. benzylpenicilin).

V obou případech je lepší se vyhnout vyšetřování citlivosti. Na výsledek, který je v rozporu s očekávaným fenotypem, je třeba pohlížet s podezřením.

Krátké sdělení k tomuto tématu, viz published in CMI. (doi: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.03.007)

Druhá verze EUCAST návodů pro detekci specifických mechanismů rezistence klinického významu a/nebo významných pro veřejné zdraví.

Návody EUCAST pro detekci mechanizmů rezistence a specifické rezistence s klinickým a/nebo epidemiologickým významem (Verze 2.0 platná od června 2017)