Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Eucast dokumenty

Široká problematika antibiotik včetně teoretických východisek pro kategorizaci klinické citlivosti a rezistence bakterií  je podrobně zpracována v mnoha dalších dokumentech EUCAST v anglickém jazyce, které lze nalézt na https://www.eucast.org

Uživatelé metod EUCAST by měli používat diskovou difuzní metodu EUCAST nebo jiné metody kalibrované na breakpointy EUCAST a terminologii v souladu s tabulkami breakpointů EUCAST.

 

Sekretariát EUCAST dostává mnoho otázek týkajících se způsobu stanovení breakpointů, webové stránky s distribucemi MIC, a novinek v metodologii diskové difuze. Kromě individuálních odpovědí jsou také dotazy zodpovídány ve formě klasického dokumentu Často kladené otázky.

Často kladené otázky 2023 (v angličtině)

Český překlad kladených otázek z roku 2021:
Často kladené otázky 2021

 

EUCAST ve spolupráci s WHO připravil instruktážní videa, jak provést vyšetření a interpretaci antibiotické citlivosti u bakterií (podle metod EUCAST).

 

Copyright
Autorská práva všech dokumentů, údajů, prezentací a videí zveřejněných na internetových stránkách EUCAST vlastní EUCAST. Vše je volně k dispozici, pokud je uveden odkaz na webové stránky EUCAST a není předmětem prodeje.
Jakékoli další zveřejnění dokumentů, údajů, prezentací a videí musí být uvedeno s prohlášením, že „Tyto údaje (resp. tento dokument, prezentace nebo video) byly částečně vyrobeny na základě smluv s  ECDC a EUCAST je bezplatně zpřístupňuje uživatelům na webových stránkách EUCAST https://www.eucast.org. Doporučení EUCAST jsou často aktualizována a jejich nejnovější verze jsou k dispozici na https://www.eucast.org.

 

Copyright

The copyright of all documents, data, presentations and videos published on the EUCAST website remains with EUCAST. All are freely available for re-use if reference to the EUCAST website is given and they are not resold.
Any secondary publication of documents, data, presentations and videos must be referenced with the declaration that „These data have (or this document, presentation or video has) been produced in part under ECDC service contracts and made available at no cost by EUCAST at no cost to the user and can be accessed on the EUCAST website www.eucast.org. EUCAST recommendations are frequently updated and the latest versions are available at www.eucast.org.“